EVIASPORTS ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Σύνδεσμος Προπονητών: ‘Για άλλη μια χρονιά έχουμε γίνει δέκτης παραπόνων’

Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας, σχετικά με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου:

‘Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα ο Σύνδεσμος Προπονητών
Ποδοσφαίρου Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.) έχει γίνει για άλλη μια χρονιά, δέκτης παραπόνων διότι παρά τις
αμοιβαίες προτάσεις και εξηγήσεις και μετά από ομόφωνη απόφαση που πήραμε μαζί με την Ε.Π.Σ.Ε. στην συνεδρίασή της Τετάρτης 24/8/2022, εξακολουθεί να παρατηρείτε το φαινόμενο του να γίνονται
πράγματα που είναι αντίθετα στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου που έχει εκδώσει η Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο Σ.Π.Π.Ε., από την πλευρά του οφείλει για άλλη μια φορά να ενημερώσει, να παρατηρήσει και
να συνετίσει τα ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΑ μέλη του ως προς την εφαρμογή των άρθρων του Κανονισμού
Προπονητών Ποδοσφαίρου 2022 και ζητά από την Ε.Π.Σ.Ε. , τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ και κατά συνέπεια κι από τον
Σ.Δ.Π.Ε. τα μέλη του (διαιτητές -βοηθοί-επόπτες) να βαδίσουν με αυστηρότερες εντολές προς την
κατεύθυνση αυτή.

Για τον λόγο αυτό, ο Σ.Π.Π.Ε. εφιστά την προσοχή ως προς:

Α. την Ε.Π.Σ.Ε.
1. ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
* ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ.
3. ΕΞΑΙΡΕΣΗ – ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ & Γ’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΑ …. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
Αν τα σωματεία αυτά χρησιμοποιούν πιστοποιημένο Προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία
που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού Δελτίου Πιστοποίησης.
3. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Β. τον Σ.Δ.Π.Ε. (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ-ΕΠΟΠΤΕΣ)
1. ΜΟΝΟ Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Στον πάγκο ενός σωματείου μπορεί να κάθεται ΜΟΝΟ Ο ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ με την
ιδιότητα του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ.
– ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ !!! –
2. ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο οποιοσδήποτε ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ σηκώνεται από τον
πάγκο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ και την ΔΕΥΤΕΡΗ
ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Η εν λόγω παράβαση επιφέρει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες
(8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.

Γ. τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ

Η εν λόγω παραβάσεις επιφέρουν χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ
χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6)
μήνες.

Δ. τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
Θυμίζουμε πως για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν
απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ’ Άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών
Ποδοσφαίρου υπάρχει χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα όπως επίσης Ερασιτεχνικά
Ποδοσφαιρικά Σωματεία που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα απασχόλησης
πιστοποιημένου προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. και χρησιμοποιούν προπονητή, φυσικό πρόσωπο, κατά
παράβαση του Άρθρου 6 παρ. 2α, τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα.
2. Την ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ όπου το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να
είναι κατώτερο από 250 ευρώ.
3. Επίσημο ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω
TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Σε διαφορετική περίπτωση, η καταγγελία θα γίνεται από τον φορέα των προπονητών, την Π.Ε.Π.Π., προς
την Πειθαρχική Επιτροπή των Τοπικών Ενώσεων (Ε.Π.Σ.), ύστερα από σχετική εισήγηση του τοπικού
Συνδέσμου Προπονητών και το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα τιμωρείται με χρηματική ποινή
διακοσίων (200) ευρώ.

5. ΑΠΟΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Μετά από Αποχώρηση ενός Προπονητή από ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα πρέπει εντός 7 ημερών
να σταλούν τα εξής έγγραφα/δικαιολογητικά:
α) Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη λύση
συνεργασίας με τον προπονητή.
β) Η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με τη λύση συνεργασίας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού
Σωματείου με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).

Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με όλους τους παραπάνω φορείς.

Αντίθετα, θέλουμε και επιδιώκουμε άψογη συνεργασία, δικαιοσύνη και νομιμότητα’.

Ακολουθήστε το eviasports.gr στο Google News και μάθετε
πρώτοι όλα τα τελευταία αθλητικά νέα της Εύβοιας!
Ενισχύστε την προσπάθεια του eviasports.gr. Κάντε την Δωρεά σας μέσω PayPal ή μέσω τράπεζας Πειραιώς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Photo album απ’ το Άγιος Λουκάς-Κονίστρες

Κώστας Λαγός

Γ’ ΕΠΣΕ: Ομάδες της περιόδου 2020-21

Κώστας Λαγός

Κ14 ΕΠΣΕ (Γ’ ΟΜΙΛΟΣ): Ληλάντιο-Ερμήλιος 0-5

Κώστας Λαγός