EVIASPORTS ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Σύνδεσμος Προπονητών: Ανακοίνωση-ενημέρωση μελών

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας εξέδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση προς τα μέλη του:

Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από συνάντηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας με το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ε., όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών της Αρμόδιας Διοργανώτριας Αρχής, του Κ.Α.Π. και του Κανονισμού των Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και με αφορμή την χθεσινή (9/2/2022) ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Ε. οφείλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

  • Για τα σωματεία της Α’ Κατηγορίας :  

α) Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2021 άρθρο 5 παρ. 1 που αφορά τα πλαίσια της έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης και του δικαιώματος της άσκησης εργασίας του προπονητή ποδοσφαίρου ανάλογα με την κατηγορία διπλώματος για την ανώτερη κατηγορία μας (Α’) οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA B & UEFA C PLUS και οι βοηθοί αυτών κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA C., θα πρέπει να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ και να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου Συνδέσμου.

  • Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο σε προπονητή που πέρασε από σχολή προπονητών και δεν απέκτησε το δίπλωμα.
  • Επίσης απαγορεύεται διπλωματούχος προπονητής που δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα να απουσιάζει από τον αγωνιστικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή για του εμπλεκόμενους, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.
  • Για την ποδοσφαιρική σεζόν 2021-2022 με την υπ ́ αριθμ. 11/09.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., η οποία ενέκρινε πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής να γίνει δεκτό σχετικό αίτημα της ΕΠΣ Εύβοιας (βάσει του άρθρου 6.2α του Κανονισμού Προπονητών), εξαιρούνται από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητών τα σωματεία της Βορείου Εύβοιας που συμμετέχουν στην Α ́ Κατηγορία, λόγω μη επαρκούς αριθμού προπονητών με ταυτότητα σε ισχύ και λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην περιοχή και των συνεπειών τους.

β) Επίσης στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2021 άρθρο 5 παρ. 2 όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε Σχολή Προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό Καθεστώς Αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής (δύο χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης
της Σχολής, σύμφωνα με τα Convention 2010-2015, 2020) ως Προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας διπλώματος.

– Για την παραπάνω περίπτωση, Η Βεβαίωση Αξιολόγησης Προπονητή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα δικαιολογητικά που με ηλεκτρονικό τρόπο καταθέτει ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο στην Αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Π.Ο., προκειμένου να εκδοθεί Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή / Βοηθού Προπονητή (σημ.: και Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης).

γ) Ακόμη στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2021 άρθρο 5 παρ. 5 Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα Προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι Προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός Ερασιτεχνικού Σωματείου και ταυτόχρονα Προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ.

δ) Στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2021 άρθρο 6 παρ. 2 α στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη Προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους.  Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση σωματεία τους να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα φυσικό πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα Προπονητή από την Τεχνική Περιοχή.

Αν τα σωματεία αυτά χρησιμοποιούν πιστοποιημένο Προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού Δελτίου Πιστοποίησης.

ε) Στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2021 άρθρο 6 παρ. δ κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ., υποχρεούται σε
πρόσληψη Προπονητή (για τα τμήματα αυτά).
Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 & 4 του κανονισμού που αναφέρει πως ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως Προπονητής καθ’ όλη την διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου & πως ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ’ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό προϋποθέσεις στην έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

στ) Σας υπενθυμίζουμε τα κυριότερα δικαιολογητικά (2,5,6,9 & 10) που θέλουν προσοχή για την Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης της κάθε Ε.Π.Σ. που επιβάλει η Ε.Π.Ο. :

1.Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021. (έχει δοθεί παράταση λόγω COVID-19 έως τις 30/6/2022).
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.). Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 4809/2021  το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 250 ευρώ.
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8) Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

10) Αντίγραφο Διπλώματος προπονητή UEFA/ΕΠΟ.

ζ) Για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ της ένωσής μας  οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA B και για τα τμήματα υποδομών οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA C.

  • Για τα σωματεία της Β’ Κατηγορίας :  

α) Για την ποδοσφαιρική σεζόν 2021-2022 τα σωματεία της Β ́ κατηγορίας εξαιρούνται από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχων προπονητών, με την υπ ́ αριθμ. 11/09.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και δεν εμπίπτουν στις ποινές του πειθαρχικού κώδικα λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας του νομού μας, των μεγάλων αποστάσεων αλλά και της έλλειψης κατάλληλου αριθμού
προπονητών. (Οι προφορικές εγγυήσεις από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ε. είναι πως αυτό θα ισχύσει για τελευταία χρονιά και πως από την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2022-23 και στην B‘ Κατηγορία θα απασχολούνται ΜΟΝΟ διπλωματούχοι προπονητές).

β) Για την κατηγορία αυτή όσοι προπονητές έχουν θητεύσει σε σχολές UEFA πρέπει υποχρεωτικά για να τελέσουν τα καθήκοντα τους να εκδώσουν ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και δελτίο πιστοποίησης προπονητή.

γ) Για τα σωματεία της Β ́ κατηγορίας που δεν έχουν προσλάβει προπονητή δεν μπορεί κανείς να εκτελεί καθήκοντα προπονητή και να σηκώνεται από τον πάγκο δίνοντας οδηγίες. Στη περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η παραμονή και αναγραφή στο Φ.Α. μόνο δύο παραγόντων.

  • Για τα σωματεία της Γ’ Κατηγορίας :  

Για την ποδοσφαιρική σεζόν 2021-2022 τα σωματεία της Γ ́ κατηγορίας εξαιρούνται από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχων προπονητών, με την υπ ́ αριθμ. 11/09.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και δεν εμπίπτουν στις ποινές του πειθαρχικού κώδικα λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας του νομού μας, των μεγάλων αποστάσεων αλλά και της έλλειψης κατάλληλου αριθμού
προπονητών.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διπλωματούχοι Προπονητές (εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί και καταθέσει το δίπλωμά τους), δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός του Προπονητή ή του Βοηθού Προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Κανονισμού Προπονητών της Ε.Π.Ο. 2018.

– Προπονητής ή και Βοηθός Προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή απαγορεύεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Κανονισμού Προπονητών της Ε.Π.Ο. 2018.

Ο έλεγχος διενεργείτε υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.
Σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού υπάρχει κίνδυνος αφαίρεσης του Διπλώματος του Προπονητή.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή κάθονται στον πάγκο ή τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα

πλην του προπονητή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από καταγγελία, υποχρεωτικά ανακαλείται το δίπλωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 30: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Ισχύουν όσα προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
Τα σωματεία της Α’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητές οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό των Προπονητών  Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.
– Να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ,
– Να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου Συνδέσμου,
– Να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που θα εκδίδεται από την διοργανώτρια Ε.Π.Σ. κατόπιν απόφασης της Ε.Π.Ο.
Η μη τήρηση των ανωτέρω υπόκειται στον πειθαρχικό κώδικα περί προπονητών’.

ΕΠΣΕ: Ανακοίνωση για προπονητές σε Α’, Β’ & Γ’ Τοπική

Ακολουθήστε το eviasports.gr στο Google News και μάθετε
πρώτοι όλα τα τελευταία αθλητικά νέα της Εύβοιας!
Ενισχύστε την προσπάθεια του eviasports.gr. Κάντε την Δωρεά σας μέσω PayPal ή μέσω τράπεζας Πειραιώς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Α’ ΕΠΣΕ: Οι σκόρερς μετά την 3η αγωνιστική (30/10)

eviasports

Β’ ΕΣΚΑΣΕ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ): Σύλλας-Μώλος 58-53

Παναγιώτης Νικολάου

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΣΕ (Κ15): Οι κλήσεις για τον αγώνα με Βοιωτία (16/2)

Κώστας Λαγός