ΕΠΟ: Αναδιάρθρωση γυναικείων πρωταθλημάτων

Ανακοινώνεται η αναδιάρθρωση των Γυναικείων Πρωταθλημάτων για την περίοδο 2020-21, όπως προέκυψε από το Πρακτικό της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου και την τροποποίηση της Ε.Ε. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 1) Αύξηση του αριθμού των ομάδων της Α΄ Κατηγορίας από δώδεκα (12) σε είκοσι δύο (22) και δημιουργία δύο (2) Ομίλων. 2) … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΠΟ: Αναδιάρθρωση γυναικείων πρωταθλημάτων.